شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اولين فيد پيامرسان متعلق به کيه؟ اگر قديمي تر از اين رو داريد بزاريد.
http://qoqnus.parsiblog.com/MLink/?3982440
متعلق ب خانم نرگس الهي
http://asemoon.parsiblog.com/MLink/?30
ميشه آدرسشون رو بزاريد؟
اونوقتا که پيامرسان نبوده. الکيه؟
نمي دانم ...
نه نبوده! ولي ارسال پيام ب صورت عمومي وجود داشته:)
اونکه بله. اما منظور پيامرسان بيد خواهر.
خب اون پيام هام الان توي پيام رسان اومدن ديگه :)
نه ديگه ... شروع به کار پيامرسان مربوط به اوايل سال 88 ... ماقبل حساب نيست ...
تسبیح دیجیتال
محمّدمهدي
0 امتیاز
0 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمّدمهدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top