شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ امشب دو مه دميده در مکه و مدينه / يا سر زده سپيده در مکه و مدينه.
درب کنسرو بازکن برقی
محمّدمهدي
0 امتیاز
0 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمّدمهدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top