شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ امروز بعد از مدتها اومدم پيامرسان، چندتا از پيامها رو داشتم واکاوي ميکردم... مي بينم دوستان قديمي رفتن، احترامها کم شده. رفاقتها گروه گروه شده... خيلي ناراحت کننده است.
انتظار ديگه اي داشتم.
چراغ جادو
محمّدمهدي
0 امتیاز
0 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمّدمهدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top