بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ امروز بعد از مدتها اومدم پيامرسان، چندتا از پيامها رو داشتم واکاوي ميکردم... مي بينم دوستان قديمي رفتن، احترامها کم شده. رفاقتها گروه گروه شده... خيلي ناراحت کننده است.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
انتظار ديگه اي داشتم.
چراغ جادو