شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ با رفيقم مرتضي تماس گرفتم، گفت الان كنار كشتي رو به تل زينبيه نشسته، خيلي دلم گرفته...
اللهم الرزقنا:(
ساعت ویکتوریا
محمّدمهدي
0 امتیاز
0 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمّدمهدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top