شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شب سحر شد / شب بخشش گناه بشر شد / نيمهء ماه رمضون جلوه گر شد / آقامون علي پدر شد.
تسبیح دیجیتال
محمّدمهدي
0 امتیاز
0 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمّدمهدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top